Důležitá zpráva: Charitativní závod Rotary Dračích lodí 2020

 

Aktuální situaci a opatření proti šíření Coronaviru mají bohužel dopad i na tuto tradiční charitativní akci. Plánovaný termín 23. května je zrušen a závody se neuskuteční.

Stále doufáme, že se nám podaří naplánovat náhradní termín v září, ale vše záleží na vývoji situace a samozřejmě také zájmu týmů a posádek. V každém případě budeme všechny příznivce a podporovatele Dračích lodí včas informovat.

Děkujeme všem posádkám a podporovatelům našeho Rotary klubu za trvalou podporu a pochopení.

Přejeme nám všem pevné zdraví a abychom se mohli zase brzo vrátit zpět k normálnímu životu.

Rotary Club Prague International

 

Important news: Rotary Dragon Boats Charity Race 2020

 

Unfortunately, the current situation and protective measures against the spread of Coronavirus have also an impact on this traditional charity event. The scheduled date of May 23 is canceled, and the Dragon Boats charity race will not take place.

We still hope that we will be able to organize an alternative date in September, but it all depends on the development of the situation and of course, on the interest of paddling teams. We promise to inform all teams and supporters of Dragon Boats in advance.

We would like to thank all the paddling teams and supporters of our Rotary club for their continued support and understanding.

We wish us all good health and we hope for all of us to be able to return to normal life soon.

Rotary Club Prague International

Sponsors