„Rotary Dragon Boat Charity Challenge“ se pomalu stává hlavní charitativní akcí pražského jara. Je to událost, která v sobě spojuje teambuilding, společenskou zodpovědnost firem a živou zábavu pro celou rodinu, a to vše na jednom místě a v jednom skvělém dni.
 
Každoročně se naší charitativní akce zúčastní přes 20 týmů. Určitě se všichni budou bavit. A také budou bojovat o vítězství v závodě a o velký pohár Charity Challenge. 
 
Pohled na vysoce motivované posádky Dračích lodí je úžasnou a zajímavou podívanou. Není divu, že závod přitahuje spoustu diváků, kteří z vltavských břehů budou moci obdivovat nejen vzrušující podívanou na samotné závody lodí, ale i na nápadité kostýmy a styly týmů.
 
Tato událost má ale za cíl pomoci získat finanční prostředky pro vybrané nadace, které svou neocenitelnou prací poskytují pomoc těm, kteří to potřebují. V roce 2023 to jsou opět: ŽIVOT 90, organizace poskytující širokou škálu služeb pro seniory, nadace Naše Dítě, která nabízí velmi potřebnou pomoc a podporu mnoha dětem ve velmi obtížných situacích, Centrum Bazalka, poskytující služby lidem s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením, a SANANIM, jehož hlavním účelem je pomáhat osobám závislým na návykových látkách, hazardu, ale také jejich blízkým, kteří se s touto nelehkou situací potýkají.
 
Sponsors