Závod dračích lodí může Vaší firmě pomoci se splněním cílů CSR politiky (Corporate Social Responsibility- Společenské odpovědnosti firmy).
 
Team, který vybere nejvíce peněz nad minimální částku 10,000 Kč, si může zvolit charitativní projekt, který svými penězi podpoří.
Jestliže se stanete Hlavním partnerem, 25% z Vašeho sponzorského příspěvku bude použito na charitativní projekt, který vyberete.
 
"Team Charity challenge" je příležitost pro všechny týmy, včetně týmů hlavního sponzora zúčastnit se přátelské soutěže a získat peníze pro charitu. Nezáleží na tom, kdo vyhraje, všechny charitativní organizace budou pochopitelně vítězi.
 
 
Prostudujte si následující tipy pro Vaši účast:
 
Firemní Team Building: Jedná se o závod se 17 člennou posádkou. K vítězství je třeba týmového ducha a vzájemná podpora. Pro maximální výtěžek na charitativní účely zapojte veškeré své schopnosti a nápady. Povzbuďte svůj tým k nejlepšímu výkonu. Využijte možnosti střídání členů posádky. Celkem 3 rozjezdy Vám dávají možnost pro uplatnění 48 členů týmu u pádel a 3 bubeníků. A s tolika členy můžete postavit i dvě lodě.
 
Firemní závod: Firma se dvěma nebo více loděmi svůj výtěžek umocňuje, neboť posádky tak závodí nejen s cizími týmy, ale také mezi sebou. Závod berte s nadhledem a úsměvem, ačkoli vítězný tým pochopitelně získává největší obdiv a uznání.
 
Podpořte svou image: Vyzdvihněte svou účast v závodě ve svých marketingových materiálech, na webových stránkách nebo ve firemních dokumentech. Vyzvěte též své partnery k účasti na závodě, ať už v řadách závodníků nebo povzbuzujících. Přivítejte své obchodní partnery ve firemním stanu. Dokažte, že jste společensky odpovědná firma se vztahem k okolí, kde působíte.
 
Pobídkový marketing: Prostřednictvím dvou a více lodí můžete poskytnout loď Vašim oblíbeným nebo velmi důležitým zákazníkům a vybídnout je k vzájemnému závodu o nejvyšší finanční výtěžek určený na Vámi zvolený charitativní účel. Závoděním na jedné lodi vytvořte interní nebo externí závod- mezi jednotlivými firemními odděleními,Vašimi prodejci nebo dokonce zákazníky-tito všichni mohou pod Vaším firemním logem závodit o nejvyšší výtěžek pro charitativní projekty.
 
Pojměte závod jako výzvu: Nabídněte dvě nebo více lodí svým zákazníkům, dodavatelům, školám nebo své oblíbené charitativní organizaci apod. s výzvou k získání co největších finančních prostředků na Vámi zvolenou charitu. Motivujte je firemními dresy, diplomy a cenami pro vítěze.
Pokud máte zájem o další užitečné informace, které by Vám mohly dopomoci k co největšímu finančnímu výnosu ve prospěch charity, k vítězství v celkovém závodě nebo v jednotlivých soutěžích, velice rádi Vám je poskytneme!
 
Ohledně partnerství nás prosím kontaktujte na:    RotaryDragonBoats@gmail.com
 
Dragon Boat Charity Challenge is a Registered Trademark of Rotary Club Prague International. All Rights Reserved.
 
Sponsors